Tänä vuonna saavutimme kunniamaininnan Tekla BIM Awards kilpailussa, jossa Celsa toimi Fira Oy:n Karavaanikuja 2-4 työmaan raudoitetoimittajana. Isot kiitokset kuuluvat myynti-, insinööri-, tuotanto- ja logistiikkaosastoillemme, jotka yhdessä varmistivat hankkeen onnistumisen.

Terästoimittajan näkökulmasta tietomallin hyödyntäminen Karavaanikujan raudoitushankkeessa vähensi aikataulupaineita ja tuotantovirheiden mahdollisuutta. Mallinnettujen betoniterästen geometria ja tietosisältö täytti Celsan tuotannon vaatiman tarkkuustason, jolloin raudoitteet pystyttiin siirtämään suoraan rakennemallista raudoitushankkeen hallintasovellukseemme ja sieltä tuotannon koneille. Perinteiseen raudoitushankkeeseen verrattuna läpimenoaika tilauksesta toimitukseen lyheni 20 – 30 prosenttia.

Työmaalle toimitettiin tarkka IFC-malli mallinnetuista ja toimitetuista teräksistä ja työmaalle oli myös luotu tunnukset raudoitushankkeen hallintasovellukseemme QR, josta tulevien terästoimitusten sisältö ja tuotantostatus pystyi varmistamaan.