Matka kohti kestävää kehitystä.

Me tuemme kestävää kehitystä. Celsa Nordic on laatinut kestävän kehityksen tiekartan sisällyttääkseen kestävän kehityksen käytännöt osaksi päätöksentekoprosessia ja vähentääkseen siten kokonaisympäristövaikutusta..

Goals 2025 Goals 2030 Goals 2040 Goals 2050
CO2-emissions

40%

Reduction of CO2 scope 1 & 2

50%

Reduction of CO2 scope 1 & 2

ZERO

CO2 emissions
Local emissions

40%

Local emissions

50%

Local emissions

70%

Local emissions
By-products

100%

Valorisation
Closing the loop

Zero waste

Fossil-free transport

50%

Reduction of CO2

Fossil free

Increase energy efficiency

20%

Reduction
Energy platform. Digitalization. Waste energy recovery.