Matka kohti kestävää kehitystä.

Me tuemme kestävää kehitystä. Celsa Nordic on laatinut kestävän kehityksen tiekartan sisällyttääkseen kestävän kehityksen käytännöt osaksi päätöksentekoprosessia ja vähentääkseen siten kokonaisympäristövaikutusta..

CO2-päästöt
Vähennämme osaltamme kasvihuoneilmiön vaikutuksia
Paikalliset päästöt
Lähiympäristö: tärkeä niin meille kuin sinullekin
Sivutuotteet
Jätteet ovat aarteitamme! Tuotettamme voidaan kierrättää loputtomiin
Fossiilivapaat kuljetukset
Kuljetuksen tulevaisuus on fossiilivapaa

Me tuemme kestävää kehitystä.

Tehtävänämme on määritellä teräs ympäristöystävälliseksi rakennusmateriaaliksi ja auttaa yrityksiä parantamaan projektiensa ympäristöominaisuuksia.

Yrityksemme on sitoutunut kestävän kehityksen periaatteisiin ja pyrkii sekä parantamaan elämänlaatua nyky-yhteiskunnassa että vastaamaan tulevien sukupolvien tarpeisiin. Celsa Nordic onkin laatinut kestävän kehityksen tiekartan sisällyttääkseen kestävän kehityksen käytännöt osaksi päätöksentekoprosessia ja vähentääkseen siten yrityksen kokonaisympäristövaikutusta.

Olemme määritelleet yrityksellemme neljä kestävän kehityksen pilaria, joista jokaiseen liittyy omat kestävän kehityksen tavoitteensa. Näitä neljää pilaria noudatetaan kaikissa Pohjoismaissa.

Kestävän kehityksen ensimmäinen pilari – CO2-päästöt

Vähähiilisissä yhteisöissä on maailmanlaajuisesti yhä suurempi tarve tuotteille, joilla on pieni hiilijalanjälki. CO2-päästö -pilarissa kuvailemme, määritämme ja asetamme tavoitteita päätekijöille, jotka vaikuttavat ekologiseen jalanjälkeemme liiketoimintamme kokonaisarvoketjun näkökulmasta.

Vähennämme osaltamme kasvihuoneilmiön vaikutuksia

CO2-päästöjen vähentäminen on ensisijainen tavoitteemme seuraavien 15 vuoden aikana. Tämä pilari sisältää CO2-päästövähennyksiin tähtääviä toimintasuunnitelmia. Niillä pyrimme käyttämään energiaa mahdollisimman tehokkaasti ja valitsemaan raaka-aineita, joilla on pienempi hiilijalanjälki. Ymmärrämme kuitenkin, että CO2-päästöjä ei voi poistaa ilman uuden tekniikan käyttöönottoa.

Itse asiassa valssaamo osallistuu jo tällä hetkellä kasvihuonepäästöjen vähentämiseen, sillä siellä hyödynnetään muiden prosessien sivutuotteita tai kierrätetään CO-kaasua läheisistä teollisuuslaitoksista. Toisin sanoen sivutuotteista tulee raaka-aineitamme.

Kestävän kehityksen toinen pilari – paikalliset päästöt

Pohjoismaiden toimintoihimme perustuen määritämme paikallisiksi päästöiksi ne päästöt, jotka vaikuttavat tehtaidemme ympäristössä ja läheisyydessä sijaitseviin yhteisöihin.

Lähiympäristö: tärkeä niin meille kuin sinulle

Pohjoismaiden toimintoihimme perustuen määritämme paikallisiksi päästöiksi ne päästöt, jotka vaikuttavat tehtaidemme ympäristössä ja läheisyydessä sijaitseviin yhteisöihin. Paikallisilla päästöillä on myös suuri vaikutus ympäristöön, ja siksi asetamme ne etusijalle kestävän kehityksen tavoitteessamme.

Paikalliset päästöt koostuvat pääosin tehtaiden ja niiden lähistöllä suoritettavien toimien, esim. uunien ja kuljetuksen, aiheuttamasta pölystä ja melusta. Tämä pöly saattaa sisältää ympäristölle haitallisia hiukkasia, joista on lisäksi harmia tehtaiden ympäristössä sijaitseville yhteisöille.

Kestävän kehityksen kolmas pilari – sivutuotteet

Jätteet ovat aarteitamme! Tuotettamme voidaan kierrättää loputtomiin.

Yrityksessä noudatetaan vahvasti kiertotalouden periaatetta, ja sitä on harjoitettu useiden vuosien ajan kehittämällä käyttökohteita kaikille sivutuotteillemme. Sen tuloksena yritys myy tai käyttää uudelleen 95 % Mo i Ranan tehtaalla muodostuvista sivutuotteista.

Tässä pilarissa suunnitelmissamme on kehittää sivutuotteillemme korkean arvon käyttökohteita ja löytää sopivia käyttökohteita jäljelle jäävälle 5 %:lle ja siten sulkea materiaalikierto.

Kestävän kehityksen neljäs pilari – fossiilivapaa kuljetus

Kuljetuksen tulevaisuus on fossiilivapaa

Celsan tavoitteena on tulla yhdeksi johtavista yrityksistä fossiilivapaan kuljetuksen käyttämisessä. Tämä koskee sekä sisäistä että ulkoista kuljetusta.

Riittävä muutos on mahdollista vain kuljetusta rajoittavilla toimilla, joiden lisäksi on käytettävä resursseja tehokkaasti hyödyntäviä ajoneuvoja ja siirryttävä uusiutuvaan energiaan ja sähköntuotantoon.

CO2-päästöt
Vähennämme osaltamme kasvihuoneilmiön vaikutuksia
Paikalliset päästöt
Lähiympäristö: tärkeä niin meille kuin sinullekin
Sivutuotteet
Jätteet ovat aarteitamme! Tuotettamme voidaan kierrättää loputtomiin
Fossiilivapaat kuljetukset
Kuljetuksen tulevaisuus on fossiilivapaa