Nykyajan sovellus raudoitushankkeen helppoon hallintaan.

Jaa tietoa internetin välityksellä.

Jaa raudoitetiedot reaaliajassa eri projektiosapuolten kesken Hankkeet QR:ssä voidaan helposti jakaa suunnittelijan, tilaajan ja toimittajan kesken. Kaikilla on pääsy viimeisimpään tietoon reaaliajassa.

Siirrä raudoitetiedot tietomallista suoraan QR:ään

QR:n avoin ohjelmointirajapinta mahdollistaa integroinnin QR:n ja muiden IT-työkalujen välillä

Kehitä QR:n integrointia muiden ohjelmistojen kanssa vaihtaaksesi mitä vain
tietoa QR:n tietokannan ja muiden ohjelmistojen välillä. QR on integroitu
Tekla Structuresiin “QR for Tekla Structures” ohjelmiston avulla.