Nykyajan sovellus raudoitushankkeen helppoon hallintaan.

Jaa tietoa internetin välityksellä

Jaa raudoitetiedot reaaliajassa eri projektiosapuolten kesken Hankkeet QR:ssä voidaan helposti jakaa suunnittelijan, tilaajan ja toimittajan kesken. Kaikilla on pääsy viimeisimpään tietoon reaaliajassa.
Dela projekt i QR

Siirrä raudoitetiedot tietomallista suoraan QR:ään

QR:n avoin ohjelmointirajapinta mahdollistaa integroinnin QR:n ja muiden IT-työkalujen välillä Kehitä QR:n integrointia muiden ohjelmistojen kanssa vaihtaaksesi mitä vain tietoa QR:n tietokannan ja muiden ohjelmistojen välillä. QR on integroitu Tekla Structuresiin “QR for Tekla Structures” ohjelmiston avulla.
Tekla-integration