QR for Tekla on lisäosa Tekla Structuresiin. Ohjelma antaa käyttäjälle mahdollisuuden järjestää ja siirtää raudoitetiedot Teklasta suoraan QR:ään. Ohjelma tukee leikattujen ja taivutettujen, erikoistaivutustyyppien sekä hakakorien vientiä.

Celsa Steel Service Oy:n asiakkaat voivat lisätä Tekla malliinsa lisätietoa kuten toimituspäiviä.

Lataa (.se) →

Laatuvakuutus
Pienennä virheiden todennäköisyyttä tuotammalla raudoitetiedot suoraan tietomallista, raahaa ja pudota toiminnolla.

Ajansäästöä
Valitse mallista raudoitteet jotka haluat linkittää raudoiteluetteloon, raahaa ja pudota raudoitteet QR4Teklaan, tallenna lista ja raudoiteluettelosi on valmis!

Jäljitettävyys BIM:n kautta
Valitse mallista raudoitteet jotka haluat linkittää raudoiteluetteloon, raahaa ja pudota raudoitteet QR4Teklaan, tallenna lista ja raudoiteluettelosi on valmis!


Raudoittaminen Tekla Structuresissa
Kaikissa BIM projekteissa raudoitteiden tulee olla mallinnettu Tekla Struktures ohjelmistolla, raudoitesuunnittelun laadun varmistamiseksi.

Raahaa ja pudota
Jos raudoitteet ovat mallinnettu Teklalla tai revitillä saadaan ne vaivattomasti QR:än käyttämällä QR for Teklaa tai QR for revit maksuttomia lisäosia.

QR + Tekla Structures = BIM
Kaikki raudoitetiedot QR:ssä ja teklassa voidaan linkittää yhteen, mikä mahdollistaa täyden jäljitettävyyden ja tietojenvaihdon. 4D visualisointi mahdollistetaan!