Voit käyttää QR:ää muun muassa tilausmäärien ja ajankohdan seurantaan, raudoiteluetteloiden luomiseen, hanketietojen ja asiakirjojen jakamiseen jne. QR on jatkumoa RL-ohjelmalle.

QR Työpöytäohjelman ja Internet Explorer QR:n ainoa ero on se että työpöytäversio asennetaan niinkuin mikä tahansa ohjelmisto, kun taas Internet Explorer versio käynnistetään internet selaimella. Voit asettaa pikakuvakkeen työpöydällesi löytääksesi QR:n helpommin

Laadunvarmistus
QR pitää kaikki raudoitetiedot päivitettynä ja avoimena kaikille jotka työskentelevät projektin kanssa. QR pitää huolen siitä että listatut tuotteet ovat myös valmistuskelpoisia.

Yksinkertaistettu
Käytä QR:ää järjestääksesi hankkeen eri osiin. Käyttäjä löytää helposti teräslaadun, taivutustyypit, dimensiot ja nimikkeet jotka ovat saatavilla.

Ajansäästö
Käytä QR:ää järjestääksesi hankkeen eri osiin. Käyttäjä löytää helposti teräslaadun, taivutustyypit, dimensiot ja nimikkeet jotka ovat saatavilla.


Järjestä
Järjestä raudoiteluettelot eri projektiosiin ja työalueisiin ja ohjaa miten raudoitteet merkitään ja toimitetaan.

Projekti tila
Saat nopean yleiskatsauksen raudoitteista jotka ovat listauksessa, tuotantosuunnittelussa, tuotannossa ja mitkä raudoitteet on jo toimitettu työmaalle.

Jaa tietoa
Kutsu muita QR käyttäjiä projektiisi jakamaan raudoiteluetteloita, tiedostoja, muistiinpanoja ja toimitussuunnitelmia.