Uusinta uutta meillä Celsassa on raudoitteiden mallintaminen. Rakennesuunnittelijan asettamien vaatimusten pohjalta muodostamme kohteen raudoitteista komponentteja, mitkä lisäämme malliin.

Mallintamalla raudoitteet kolmiuloitteisena saavutetaan mm. seuraavia etuja:

  • Kohteen visuaalisuudella saadaan lisää selkeyttä rakennettavaan kohteeseen
  • Teräksien törmäystesteillä on suunnitelmista helpompi löytää ristiriitoja ja mahdottomuuksia
  • Havainnollistetaan terästen liittyminen muihin rakenteisiin
  • Raudoitekomponenteista saadaan tarkat painot ja ulkomitat
  • Asennusjärjestystä on helpompi hahmottaa
  • Vaikeasti raudoitettavista detaljeista saadaan kolmiulotteiset asennuspiirustukset
  • Helpottaa työergonomian ja -turvallisuuden ennakkosuunnittelua
  • Raudoitteiden tiedot jäävät osaksi tietomallia