Värikoodien avulla parannetaan työmaan sisäistä logistiikkaa ja vähennetään hukkaa.

Lisätietoa värikoodauksen periaatteista ja hyödyistä saat myyjiltämme.