Kuopiossa Vt 5, Päiväranta-Vuorela moottoritieprojekti on yksi Itä-Suomen merkittävimmistä infraprojekteista 2000-luvulla. Urakoitsijana toimii Insinööritoimisto Seppo Rantalan ja Skanska Infran muodostama yhteenliittymä TYL Kalsium. Projektissa toimitimme raudoitteita yhteensä 26:elle eri siltatyömaalle.


venehakaelementin asennusYksi projektin silloista oli S10B Sorsasalon silta, joka toimi Celsan ja Ins. tsto. Seppo Rantalan pilottikohteena raudoitekomponenttien käytöstä sillanrakentamisessa.

Kohteessa käytetyt esivalmistetut komponentit:

  • Sillan kannen pääteräkset raudoitettiin BAMTEC®-mattoraudoitteilla
  • Ulokepalkkien vene- ja umpihaat tehtiin hitsattuina elementteinä
  • Reunapalkit pääteräksineen valmistettiin hitsattuna tehtaallamme

Vain sillan päädyt ja siipimuurit raudoitettiin perinteisellä tyylillä.

Kohteen asennustyö myös dokumentoitiin. Mittaustulosten perusteella voitiin todeta, että käyttämällä esivalmisteisia komponentteja silloissa on mahdollista saavuttaa yli viisinkertainen asennusnopeus perinteiseen tyyliin verrattuna.

Työmaapalaute niin työnjohdon kuin raudoittajienkin suhteen oli pääosin positiivista ja vastaavanlaisia kokeiluja on luvassa jatkossakin.