Yksi Celsa –ryhmän päätavoitteista on varmistaa työympäristömme  turvallisuus niin omille työntekijöillemme kuin alihankkijoillemme, vieraillemme ja lähiympäristöllemme.

Teemme jatkuvasti toimenpiteitä parantaaksemme työpaikkamme työturvallisuutta.

Päästäksemme tavoitteeseemme, nolla tapaturmaa, olemme ottaneet käyttöön joukon työturvallisuuden parantamiseen tarkoitettuja menetelmiä kuten esimerkiksi  turvallisuuskierrokset,  läheltä piti –tilanteiden tutkintamenettely ja Pro Safety –työturvallisuusohjelmisto.

Näiden menetelmien vaikutus näkyi välittömästi tapaturmaindeksin selkeänä pienentymisenä.